Kaarten tellen

Kaarten tellen is een techniek om je winkansen bij blackjack te vergroten. Veel mensen denken bij deze techniek aan intelligente personen die op een of andere manier meer cijfermatig inzicht hebben dan de gemiddelde persoon, zoals de hoofdrolspeler in de film Rain Man. Toch is speciaal wiskundig talent niet vereist om deze strategie te gebruiken. Het belangrijkste is dat je goed oplet en overzicht houdt over de door jou getelde kaarten.

Vier stappen

Als je weet hoe blackjack in de basis werkt, is het proces van kaarten tellen simpel. Je kunt deze strategie uiteen splitsen in vier eenvoudige stappen. Stap 1 is om een waarde toe te kennen aan iedere kaart. Bij stap 2 ga je daadwerkelijk tellen en houd je de score bij. Daarna volgt stap 3, waarbij je de totaalscore berekent en stap 4 waarbij je volgende inzet bepaald op basis van het puntentotaal. Hieronder leggen we de details voor iedere stap uit.

Het systeem van het kaartentellen is gebaseerd op inschattingen. Als je ziet dat veel hoge kaarten door de dealer zijn uitgedeeld aan de spelers en de dealer zelf, dan betekent dit dat er nog relatief veel lage kaarten in het deck zitten. Andersom geldt ook dat als er veel lage kaarten het deck hebben verlaten, er dus relatief meer hoge kaarten in het deck aanwezig zullen zijn. Op basis van deze inschattingen pas je vervolgens je inzet aan. Om bij te houden of er nu veel hoge of lage kaarten zijn uitgedeeld, werk je met een puntensysteem.

 

Stap 1. Ken een waarde toe aan elke kaart

Kaarten tellen begint door een waarde toe te kennen aan iedere kaart. Kaarten tellen wordt ook wel het Hi-Lo systeem genoemd. Dit heeft te maken met de groepen waaronder je de kaarten gaat onderverdelen (hoog, neutraal of laag). Je verdeelt de kaarten over drie groepen.

  • Lage kaarten = 2, 3, 4, 5 & 6
  • Neutrale kaarten = 7, 8 & 9
  • Hoge kaarten = 10, boer, vrouw, koning & aas

Dit onderscheid is belangrijk voor de puntentelling die je hierna gaat uitvoeren. Iedere lage kaart is +1 punt waard. Een hoge kaart levert juist -1 op en zal de totaalscore dus met 1 punt verlagen. De neutrale kaarten (het woord zegt het al) zijn niet van invloed op het puntentotaal. Hier tel je een 0 punten per kaart voor.

Je begint met tellen op het moment dat de dealer uit een nieuwe shoe kaarten begint te delen. Je begint altijd met 0 en telt hier punten bij op of haalt hier punten vanaf, afhankelijk van de gedeelde kaarten. Zie je een lage kaart gedeeld worden, dan tel je +1 bij de score op. Neutrale kaarten leveren 0 punten op. Tot slot trek je -1 af als de dealer een hoge kaart deelt.

 

Stap 2: Tellen maar

Vanaf het begin van ieder spel ga je bijhouden welke kaarten er gedeeld worden. Iedere speler krijgt twee face up kaarten en de dealer krijgt een face up kaart plus een kaart die gesloten blijft liggen. Tel de waarden van iedere kaart bij elkaar op, totdat je voor de ronde op een totaalscore komt.

Een positieve score betekent dat er in totaal veel lage kaarten (+1) zijn uitgedeeld. Er zitten dus relatief veel hoge kaarten in het deck. Dit is voordeliger voor de spelers, omdat hoge kaarten een relatief goede kans geven op blackjack of een mogelijkheid opleveren om je hand te splitsen. Andersom: een lage of negatieve score betekent dat er veel hoge kaarten (-1) zijn uitgedeeld. Dit is juist gunstiger voor het casino.

 

Stap 3: De echte totaalscore

Met de totaalscore die je bij stap 3 berekend hebt, is de kous vaak nog niet helemaal af. In een poging om kaarten tellen tegen te gaan, werken de meeste casino’s met 6 tot 8 kaartendecks. Vanwege het grote aantal kaarten is het dan moeilijker om de komende kaarten te voorspellen. De Hi-Lo strategie heeft hier iets op bedacht. Nadat je je totaalscore hebt vastgesteld, corrigeer je deze naar een ‘true count’, oftewel een echte score. Om deze correctie uit te kunnen voeren, moet je wel weten hoeveel decks er nog over zijn. De score uit stap 2 deel je dan door het aantal kaartendecks dat nog over is. Bijvoorbeeld: je komt naar aanleiding van de eerste spelronde op een score van +4 uit. Er zijn dus relatief veel lage kaarten uitgedeeld. Er zijn echter nog 2 kaartendecks over. Je echte score is dus 4/2 = 2.

 

Stap 4: Pas je inzet voor de volgende spelronde aan

Nu breekt het moment aan om je voordeel te doen met deze strategie. Kom je na stap 3 nog steeds op een positief puntenaantal uit? Dan kan het tijd zijn om je inzet te verhogen. Bij een hoge echte score is er doorgaans sprake van een voordeel voor de speler en is het slim om je inzet te verhogen. Bij een neutrale of negatieve score is de situatie minder gunstig voor de speler en is het slim om je inzet daarop aan te passen (dat wil zeggen: verlagen). Kijk voor nog betere winsten bij onze andere Blackjack tips.